Ercolina giętarki do rur profili

Kod produktu: 01102020
Dodano: 2020-10-01
Szczegóły produktu

GIĘTARKI DO WĘŻY ERCOLINA MOD. 030 MEGA BENDER V 220 Z MASZYNĄ 40 X 300 MATRIX 2 CALE X 400 Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA I DEKLARACJĄ CE

GIĘTARKI DO PROFILI ERCOLINA MOD. CE 50H3 Z 3 ROLKAMI NAPĘDOWYMI Z 3 ROLKAMI SERII: - UNIWERSALNY - DO WĘŻY 1,5 CALA - MASZYNA 2 CALI Z WĘŻAMI Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I DEKLARACJĄ CE

STOŻKI DO RUR ERAPRESS ERCOLINA MOD. EP25H2 VS MASZYNY DO STOŻKOWANIA, RYSUNKU, KOŁNIERZA I SKŁADANIA. - MAKSYMALNE ROZSZERZENIE / REDUKCJA RUR 90X3 MM - MAKSYMALNY ROZMIAR GIĘCIA PŁYTY 200 X 15 MM - MAX SIŁA 25 TON - AKCESORIA DO RUR 28x1,5 - 38x1,5 -60x1,5 Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA I DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI CE


HOSE BENDERS ERCOLINA MOD. 030 MEGA BENDER V 220 WITH 40 X 300 MATRIX 2 INCHES X 400 MACHINE WITH USER MANUALS AND CE DECLARATION

PROFILE BENDERS ERCOLINA MOD. CE 50H3 WITH 3 DRIVE ROLLERS WITH 3 ROLLER SERIES: - UNIVERSAL - FOR 1.5 INCH HOSES - 2 INCH HOSES MACHINE WITH USER MANUALS AND CE DECLARATION

TUBE TAPERS ERAPRESS ERCOLINA MOD. EP25H2 VS TAPERING, DRAWING, FLANGING AND FOLDING MACHINES. - MAXIMUM EXPANSION / REDUCTION PIPE SIZE 90X3 MM - MAXIMUM PLATFOLD SIZE 200 X 15 MM - MAX FORCE 25 TON - ACCESSORIES FOR TUBE 28x1.5 - 38x1.5 -60x1.5 WITH USER MANUALS AND CE DECLARATION OF CONFORMITY